dimarts, 18 de setembre de 2012

CARTA DE L'ALCALDESSA

Aquest matí ens hem reunit a l'Ajuntament amb els sis regidors de l'equip de govern, la secretària de l'Ajuntament i la Directora de l'escola Josep Madrenys a fi de tractar el tema del menjador.  Després d'atendre'ns, l'Alcaldessa ens ha adreçat una carta i ens ha pregat que la divulguéssim entre els usuaris del servei de menjador.

Per tant, a petició de l'Ajuntament, publiquem aquesta carta al nostre blog:

A l’atenció del Sr. Carles Fité, els 164 signants i l’AMPA de l’Escola Josep Madrenys

Benvolguts,

En resposta al vostre escrit de data 17 de setembre de 2012, NRGE: 2158, i en base a les peticions realitzades durant la reunió d’avui, he de dir-vos el següent:

Vist que hem tingut notícia de la petició que ens veníeu a formular fins i tot abans de formalitzar-la, i amb la intenció de no potenciar més la polèmica relativa al servei de menjador escolar sinó d’intentar trobar-hi solucions, us hem convocat avui a les 10 hores, i també a la directora de l’Escola. Per altra banda, hem formalitzat una consulta al Departament d’Ensenyament perquè es manifestés sobre l’ús del Pavelló Poliesportiu de Vilobí, que fa funcions d’espai escolar durant l’horari lectiu, per trobar-se dins el recinte escolar. La resposta escrita del Departament d’Ensenyament ha esta taxativa: “No autoritzar l’ús del Pavelló en horari interlectiu del migdia per oferir el servei de menjador escolar”, al·legant que no està habilitat per aquesta finalitat.

Durant la reunió s’ha arribat a la conclusió que, no obstant els argument legals esgrimits per Ensenyament i CC, no es pot obviar la decisió de la majoria de pares i mares, que van optar ja en el seu moment (Març de 2012) a portar la gestió del menjador escolar.

Segons ens heu expressat, es va esperar que finalitzés el contracte del CC La Selva amb Scolarest per prendre la decisió de gestionar el menjador escolar i vau seguir tots els passos preceptius per contractar una empresa. No obstant això, el CC de la Selva ha valorat com a no ajustada a dret aquesta possibilitat i ha continuat el contracte amb Scolarest.

A partir d’ aquesta manca d’entesa i/o negociació per intentar tenir aquesta qüestió resolta amb antelació al començament del curs escolar, la polèmica ha anat creixent i creixent fins a dia d’avui.

Aquest Ajuntament, en un primer moment, va optar per mantenir-se al marge d’un tema en el què no hi té competències. Vam intentar comprendre el conflicte i no polemitzar, tot considerant que l’Administració competent (per delegació del Departament d’Ensenyament) és el Consell Comarcal, amb el benentès que s’encarregarien de gestionar el conflicte i de solucionar-lo.

Finalment no ha estat així per motius que no volem entrar a valorar. El que si tenim clar és que en cap cas s’havia de permetre arribar a 12 de setembre sense una solució consensuada i que, a hores d’ara, l’atenció als nens és el tema més prioritari.

Per tant, arribats a aquest punt i escoltats els vostres arguments i posicionaments, us hem ofert un espai fora del recinte escolar per tal que pugueu continuar prestant el servei de menjador escolar alternatiu, amb la condició que sigui sota la vostra responsabilitat i sempre i quan acrediteu disposar de tots els permisos i autoritzacions necessaris per prestar-lo.

Des de l’Ajuntament instarem al Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal de La Selva a què flexibilitzin la seva postura i intentin trobar una solució que satisfaci les inquietuds de la majoria de les famílies usuàries, sense perjudici de respectar les seves competències i coneixement tècnic sobre la matèria, que de segur és molt superior al de l’Ajuntament.

En conclusió, vista la voluntat majoritària, l’Ajuntament es compromet a:

1. Intercedir per tal que a la reunió del proper dimecres dia 19 entre ambdues parts implicades s’arribi a un acord satisfactori i es posi fi al conflicte podent prestar el servei amb tota normalitat.

2. Cedir provisionalment i de forma excepcional l’ús d’instal·lacions municipals durant la setmana del 17 al 21 de setembre per tal d’atendre les reivindicacions dels pares i mares i garantir el servei dels nens i nenes.

3. Emprendre les mesures legals escaients per tal que els usuaris rebin aquest servei a l’espai habilitat a tal efecte si durant el període anteriorment esmentat no s’arriba a un acord.

Olga Guillem Pujol

Alcaldessa

Vilobí d’Onyar, 17 de setembre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada